روابط عمومی NA (فصل هفت)

روابط عمومی NA (فصل هفت)

روابط عمومی NA (فصل هفت) روابط عمومی NA (فصل هفت) روابط عمومی NA,فصل هفت,روابط عمومی,مراکز درمانی اعتیاد,فصل هفتم درمان : بیماران بستری موقت بیماران سرپائی ، و یا بیماران بستری دائمی برآورد عضویت خدمات جهانی معتادان گمنام نشان می دهد بیش از ۴۰ درصد اعضا به واسطه تشویق کارکنان مراکز درمانی اعتیاد توانسته اند جلسات NA  را …

روابط عمومی NA (فصل هفت) ادامۀ مطلب »