مثلث خود مشغولی

مثلث خود مشغولی

مثلث خود مشغولی مثلث خود مشغولی وقتی که به دنیا می آئیم ، فقط از خودمان آگاهیم و خود را تمام جهان می دانیم . درک ما از اطراف ، فقط چیزی در حد نیازهای اصلی مان می باشد که اگر برآورده شوند، کاملا راضی می شویم . به تدریج که آگاهی ما فزونی می …

مثلث خود مشغولی ادامۀ مطلب »