لغزش در کمین است

لغزش در کمین است

لغزش در کمین است لغزش در کمین است ., هدیه پاکی, اعتیاد به الکل, دوری از جلسات, پشیمانی از لغزش, به یاد دارم وقتی پاک شده بودم اعضا عادت داشتند بگویند ما به جلسه می‌آییم تا بفهمیم چه اتفاقی برای کسانی که به جلسه نمی آیند می افتد. حالا همه ما خوب می دانیم که …

لغزش در کمین است ادامۀ مطلب »