تابلوی معرق کاری

تابلوی معرق کاری

تابلوی معرق کاری تابلوی معرق کاری,دور باطل مصرف مواد,شخصیت اعتیادی,عوارض بیماری اعتیاد,لزوم بهبودی فردی وقتی زندگی ام را مرور می کنم تا این سرگذشت را برایتان تعریف کنم، می بینم بعضی اتفاق ها که ظاهرا هیچ ربطی به هم ندارند در کنار هم قرار گرفته و به تکه ای از یک تصویر واحد بدل شده …

تابلوی معرق کاری ادامۀ مطلب »