یک داستان ساده بهبودی

یک داستان ساده بهبودی

یک داستان ساده بهبودی یک داستان ساده بهبودی سلام من یک معتاد هستم ۳۹ سال دارم و ۱۶ سال و نیم است که پاک هستم، در استرالیا زندگی می کنم و وقتی ۲۲ ساله بودم پاک شدم، بنابر این بیشتر دوره بزرگسالی زندگیم را عضو معتادان گمنام بودم ، اینکه یک زندگی متنوع کامل و غنی دارم …

یک داستان ساده بهبودی ادامۀ مطلب »