قدم یازدهم

قدم یازدهم

قدم یازدهم  قدم یازدهم,معتادان,گمنام NA,قدم یازده,قدم ۱۱ ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرا یش شدیم. کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA ده قدم اول ، زمینه …

قدم یازدهم ادامۀ مطلب »