قدم 4

قدم چهارم

قدم چهارم  قدم چهارم ما یک تراز نامه اخلاقی بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم . کتاب پایه :   هدف از تهیه یک ترازنامه بی باکانه و جستجوگرانه اخلاقی این است که سردرگمی و دوگانگی خود را طبقه بندی کنیم ، تا بدین وسیله به ماهیت اصلی خود پی ببریم . …

قدم چهارم ادامۀ مطلب »