قدم 5

قدم پنجم

قدم پنجم  قدم پنجم ما چگونگی دقیق خطاهای مان را به خداوند ، به خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم   کتاب پایه : قدم پنجم ، کلید آزادی است و به ما اجازه می دهد که در زمان حال و پاک زندگی کنیم . در میان گذاشتن چگونگی دقیق خطاهایمان به ما آزادی …

قدم پنجم ادامۀ مطلب »