قدم هفتم

قدم هفتم

قدم هفتم  قدم هفتم ما با فروتنی از او خواستیم تا کمبود های اخلاقی ما را بر طرف کند. انجمن معتادان گمنام NA کتاب پایه : نواقص شخصیتی و یا کمبود های اخلاقی ، همان عواملی هستند که در تمام دوران زندگی باعث درد و بدبختی ما شده اند . اگر آن ها عوامل خوشحالی …

قدم هفتم ادامۀ مطلب »