قدم هشتم

قدم هشتم

قدم هشتم قدم هشتم,معتادان گمنام NA,قدم هشت,قدم ۸ ما فهرستی از تمام کسانی که به آن ها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آن ها شدیم.   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA قدم هشتم ، فروتنی نویافته ما را به آزمایش می گذارد . هدف ما رهایی از …

قدم هشتم ادامۀ مطلب »