قدم ششم

قدم ششم

قدم ششم  قدم ششم ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA چه لزومی دارد چیزی را که آمادگی اش را نداریم بی جهت طلب کنیم ؟ این کار معنایش دنبال درد سر رفتن است . بارها اتفاق افتاده معتادان به دنبال اجرت …

قدم ششم ادامۀ مطلب »