قدم سوم

قدم سوم

قدم سوم  قدم سوم ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم ، بسپاریم.   کتاب پایه : به عنوان معتاد ما زندگی و اراده خود را بارها به یک قدرت مخرب سپرده ایم ، اراده و زندگی ما بوسیله مواد مخدر …

قدم سوم ادامۀ مطلب »