قدم دوم

قدم دوم

قدم دوم قدم دوم ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.   کتاب پایه :   اگر ما انتظار بهبودی پابرجایی داریم ، قدم دوم برای مان ضروری است . قدم اول ما را در نیاز به باور چیزی که بتواند در مورد عجز ، …

قدم دوم ادامۀ مطلب »