قدم دهم

قدم دهم

قدم دهم  قدم دهم ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم .   کتاب پایه : انجمن معتادان گمنام NA قدم دهم ، ما را از زیر بار خرابکاری های در حال حاضرمان آزاد می کند . اگر در مورد نقص های مان حواس …

قدم دهم ادامۀ مطلب »