تنها لازمه عضویت

تنها لازمه عضویت

تنها لازمه عضویت تنها لازمه عضویت,دوستان معتاد پاک,بوی بهبودی,زندگی آزاد از اعتیاد,فواید بهبودی سنت سوم ما تصریح می کند: تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است . اولین بار که در یک جلسه NA شرکت کردم، مطمئن نبودم که آیا چنین تمایلی برای قطع مصرف دارم یا نه، اما مسلما اشتیاق به رهایی از درد کشیدن …

تنها لازمه عضویت ادامۀ مطلب »