فقط آدمهای ضعیف گریه می کنند

فقط آدمهای ضعیف گریه می کنند

فقط آدمهای ضعیف گریه می کنند فقط آدمهای ضعیف گریه می کنند وقتی بچه بودم، اگر می خواستم از پدر و مادرم چیزی بگیرم، گریه می کردم. وقتی بزرگتر شدم، مثل همه، یاد گرفتم که فقط آدمهای ضعیف، گریه می کنند بعدها، در زمان مصرف. وقتی که به نقطه ناامیدی مطلق میرسیدم، گریه می کردم …

فقط آدمهای ضعیف گریه می کنند ادامۀ مطلب »