انجمن معتادان گمنام UK

فضای بهبودی

فضای بهبودی !

فضای بهبودی !

فضای بهبودی ! فضای بهبودی ! بسیاری از ما ممکن است عبارت “فضای بهبودی” را طی ماه های گذشته شنیده باشیم، بعضی از ما گاهی کنجکاو بوده ایم که این عبارت دقیقا به چه معنایی می باشد. اگر فضا را به عنوان هوایی که در گروه های مان تنفس می کنیم، در نظر بگیریم، به …

فضای بهبودی ! ادامۀ مطلب »

بولتن کارت حضور در جلسه

بولتن کارت حضور در جلسه

بولتن کارت حضور در جلسه بولتن کارت حضور در جلسه  ” بولتن شماره   31  “   تعامل با دادگاه های مواد مخدر و جزایی   مقدمه: در سالهای اخیر بیشتر گروه ها با رشد کثیر افرادی که با یک نوع کارت حضور در جلسه در انجمن معتادان گمنام شرکت کرده اند، روبرو شده اند از گروه ها …

بولتن کارت حضور در جلسه ادامۀ مطلب »

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز رفتارهای اخلال گرانه,خشونت آمیز,فضای بهبودی گروه های ما ،گاهی برای حفظ فضایی که در آن معتادان بتوانند بهبودی شان را با یکدیگر به مشارکت گذارند، با چالش هایی مواجه می شوند.  این جزوه به یکی از همین چالش ها می پردازد: رفتارهای اخلالگرانه یا خشونت آمیز در گروه های NA.. …

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا