روابط عمومی NA (فصل یازده)

روابط عمومی NA (فصل یازده)

روابط عمومی NA (فصل یازده) روابط عمومی NA (فصل یازده) روابط عمومی NA,فصل یازده,همایش های انجمن,معرف NA برنامه ریزی همایش ها ما معمولا همایش های انجمن معتادان گمنام را راهی برای جشن گرفتن بهبودی خود و یا ایجاد جاذبه برای اعضاء تازه وارد می دانیم، ولی همایش های ما موقعیتی نیز برای گذاشتن یک اثر …

روابط عمومی NA (فصل یازده) ادامۀ مطلب »