روابط عمومی NA (فصل هشت)

روابط عمومی NA (فصل هشت) روابط عمومی NA (فصل هشت) روابط عمومی NA,فصل هشت,فصل هشتم,جلسات NA,در مراکز بهداشتی بهداشت ممکن است بهداشت اصطلاحی تازه و موقعیت خدماتی نوینی برای تعدادی از اعضای NA باشد ولی بسیاری از اعضاء بنا به توصیه ی یک متخصص در مراکز بهداشتی با انجمن معتادان گمنام آشنا شده اند. مراکز درمانی مانند …

روابط عمومی NA (فصل هشت) ادامۀ مطلب »