روابط عمومی NA (فصل سه)

روابط عمومی NA (فصل سه)

روابط عمومی NA (فصل سه) روابط عمومی NA (فصل سه) روابط عمومی NA,فصل سه,فصل سوم,خدمات مؤثر NA خدمات مؤثر   این فصل جهت ارائه ی خدمات مؤثر در روابط عمومی روش هایی را مطرح می کند که شامل ابزارهای متنوع برنامه ریزی ، ایده هایی برای چگونگی سازماندهی هرچه مؤثرتر خدمات و خط مشی های ارتباطی است. هدف از طرح این …

روابط عمومی NA (فصل سه) ادامۀ مطلب »