در مسیر درست

در مسیر درست

در مسیر درست در مسیر درست من به تازگی درس خود را در دانشگاه تمام کرده ام و باورتان می شود که بهترین نمره (A) را گرفته ام . وقتی که مواد مصرف می کردم، هیچ موقع نمره ای بهتر از (C) نگرفتم. به سبب وجود همین، چند وقت پیش بیکار شدم و این در …

در مسیر درست ادامۀ مطلب »