شرایط زندگی

شرایط زندگی

شرایط زندگی شرایط زندگی من این نامه را در چند وقتی که از 40 سالگی پاکی ام میگذرد با مقداری شرم و خجالت مینویسم. این زمان زیادی است، آن قدر زیاد که از زمانی که برای اولین بار پاک شدم تغییرات زیادی از جهات مختلف در زندگی ام رخ داده است. روح و ذهن من …

شرایط زندگی ادامۀ مطلب »