انجمن معتادان گمنام UK

شخصیت اعتیادی

تابلوی معرق کاری

تابلوی معرق کاری

تابلوی معرق کاری تابلوی معرق کاری,دور باطل مصرف مواد,شخصیت اعتیادی,عوارض بیماری اعتیاد,لزوم بهبودی فردی وقتی زندگی ام را مرور می کنم تا این سرگذشت را برایتان تعریف کنم، می بینم بعضی اتفاق ها که ظاهرا هیچ ربطی به هم ندارند در کنار هم قرار گرفته و به تکه ای از یک تصویر واحد بدل شده …

تابلوی معرق کاری ادامۀ مطلب »

دماغه

دماغه

دماغه دماغه,دنیای زیرزمینی مواد مخدر,نجات زندگی معتاد,سوء مصرف مواد,شخصیت اعتیادی راهنمای من می گوید این سرگذشت نمونه ای است از «قدرت نمایی خداوند». من فقط ماجرا را برایتان تعریف می کنم و قضاوت را بر عهده خودتان می گذارم. ما در نزدیک ترین دوست من، هیچ وقت دوست نداشت ما با هم بگردیم. به دوستم …

دماغه ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا