سنت هفتم

سنت هفتم

سنت هفتم سنت هفتم,سنت هفت,سنت ۷,متکی به خود na,سنت هفتم انجمن معتادان گمنام NA “هرگروه NA می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. “ سنت هفتم,سنت هفت,سنت ۷,متکی به خود na,سنت هفتم انجمن معتادان گمنام NA متکى به خود بودن، قسمت مهمى از طریقه جدید زندگى ماست و براى ما تغییر بسیار بزرگى …

سنت هفتم ادامۀ مطلب »