سنت نهم

سنت نهم

سنت نهم  سنت نهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت نه,سنت ۹ NA تحت این عنوان ،  هرگز نبایست سازمان دهی شود. اما ما می توانیم هیات های خدماتی و یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که بدان ها خدمت می کنند، مسئول باشند.   این سنت، طرز کار انجمن ما را تعریف می کند. ما قبل …

سنت نهم ادامۀ مطلب »