سنت ششم

سنت ششم

سنت ششم سنت ششم,سنت شش,سنت ۶,معتادان گمنام na یک گروه NA هرگز نبایست هیچ موسسه مرتبط، یا هر سازمان خارجی را تایید و یا در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، یا نام NA را به آن‌ها عاریت دهد، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد. سنت ششم,سنت شش,سنت ۶,معتادان گمنام na سنت ششم ، …

سنت ششم ادامۀ مطلب »