سنت دوازدهم

سنت دوازدهم

سنت دوازدهم سنت دوازدهم گمنامی ، اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم . انجمن معتادان گمنام na در فرهنگ لغت، مفهوم گمنامى  بى نامى ذکر شده است. اجر اى سنت دوازدهم من را به ما تبدیل مى کند و اهمیت اساس روحانى …

سنت دوازدهم ادامۀ مطلب »