سنت دهم

سنت دهم

سنت دهم سنت دهم “معتادان گمنام ، هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.“ سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰ براى رسیدن به هدف روحانى ما، لازم است معتادان گمنام نام نیک داشته و محترم شمرده شود. این مطلب را تاریخچه ما به خوبى نشان داده است .NA در سال ۱۹۵۳ …

سنت دهم ادامۀ مطلب »