تجربه خدماتی من در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۶

تجربه خدماتی من در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۶

تجربه خدماتی من در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۶ تجربه خدماتی من در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۶ تجربه خدماتی من,تجارب سفر بهبودی,تاریخچه معتادان گمنام,منافع مشترک,فرآیند بهبودی من زمانی که برای اولین بار وارد NA شدم، هرگز به خدمت کردن در انجمن مان فکر نمی کردم. تنها نگرانی ام این بود که چگونه پاک شده و دوباره به جامعه …

تجربه خدماتی من در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۶ ادامۀ مطلب »