انجمن معتادان گمنام UK

زندگی بدون مواد

NA نقشه راه است

NA نقشه راه است

NA نقشه راه است NA نقشه راه است دوستانم می گویند من نجات یافته خدایی هستم. سرگذشت من می بایست در زندان، تیمارستان یا قبرستان به پایان می رسید. من در آن دو جای اول بوده ام، و مرگ خواهر کوچکتر و خیلی از دوستانم را بر اثر بیش مصرفی دیده ام؛ اما حالا تقریبا …

NA نقشه راه است ادامۀ مطلب »

کار می کند،اگر ما هم کار کنیم

کار می کند،اگر ما هم کار کنیم

کار می کند،اگر ما هم کار کنیم کار می کند،اگر ما هم کار کنیم پس از پاک ماندن روز به روز و زندگی به روش برنامه NA، برای بیست و یک ماه، می توانم بگویم چند بیست و چهار ساعت پاکی را بدست آورده ام! لیکن به خوبی آگاهم که در یک تصویر بزرگ، تقریبا یک …

کار می کند،اگر ما هم کار کنیم ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا