انجمن معتادان گمنام UK

زندگی اعتیادی

فقط به جلسات برگرديد

فقط به جلسات برگردید

فقط به جلسات برگردید فقط به جلسات برگردید همیشه این را می شنوید: ” فقط به جلسات برگردید و اگر چه من از برچسب لغزش مزمن” بیزارم ، اما دو دهه آمدن و رفتن من به میدان دوازده قدم، یک راه واضح و مستقیم نبوده است. پس چه چیزی باعث بازگشت من می شود ؟ من به …

فقط به جلسات برگردید ادامۀ مطلب »

فقط بگو آری

فقط بگو آری

فقط بگو آری فقط بگو آری,زندگی اعتیادی,نیازهای آدم معتاد,شعار دوران بهبودی,پاتوق NA من در یک خانواده سنتی سیک بزرگ شدم که در آن حتی سیگار کشیدن هم حرام است. سیک ها قوم جنگ جویی هستند و واژه «سردار» که در هند برای خطاب به آنان به کار می رود. سیک ها را از عمامه ای …

فقط بگو آری ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا