روابط عمومی NA (فصل یک)

روابط عمومی NA (فصل یک)

روابط عمومی NA (فصل یک) روابط عمومی NA (فصل یک) NA و روابط عمومی   اصل خدمت ، که لازمه به کارگیری سنت یازدهم ماست ، به تلاش و فعالیت ما بستگی دارد. برای  اینکه بتوانیم تا حد توان به معتادی که هنوز در رنج است ، خدمت کنیم باید فعالانه پیام خود را در …

روابط عمومی NA (فصل یک) ادامۀ مطلب »