روابط عمومی NA (فصل نه)

روابط عمومی NA (فصل نه)

روابط عمومی NA (فصل نه) روابط عمومی NA (فصل نه) روابط عمومی NA,فصل نه,فصل نهم,خطوط تلفنی,تماسهای پاسخگویی,اعضای NA خطوط تلفن ممکن است که یک تماس با خط تلفنی NA اولین تعامل یک فرد با معتادان گمنام باشد. اینگونه تماسها حیاتی بوده و تفاوت عمده ای را در راهیابی یا عدم راهیابی یک معتاد به جلسات NA ایجاد می کنند. …

روابط عمومی NA (فصل نه) ادامۀ مطلب »