پازل بهبودی

پازل بهبودی

پازل بهبودی پازل بهبودی,زندگی معتادوار,راه کارهای بهبودی از اعتیاد,راه رهایی از اعتیاد,تنگناهای بهبودی با هزاران مشکلات پیش آمده در زندگی معتادوار و مصرف مواد مخدر ، پیام معتادان گمنام را از همسرم گرفتم ، از طریق دو عدد برگه های خواندنی که همسر از یکی از گروه های NA دریافت کرده بود ، با NA آشنا شدم . خیلی …

پازل بهبودی ادامۀ مطلب »