در NA توانستم

در NA توانستم

در NA توانستم در NA توانستم یک سال پیش از این که به NA بیایم، دیدم به شکل لاعلاجی به شربت سینه معتاد شده ام و روزی شش بطری ۱۱۰ سی سی از این شربت مصرف می کردم. من کمک لازم داشتم، این بود که به سراغ پزشک رفتم، برایم دکسدرین تجویز کرد و امپولی …

در NA توانستم ادامۀ مطلب »