در دوران بیماری

در دوران بیماری

در دوران بیماری در دوران بیماری رهایی ما از زندگی در شرایط واقعی آن را تضمین نمی کند. در انجمن معتادان گمنام ، ما می توانیم پذیرش واقعیت زندگی را که گاهی با خود ، بیماری یا مصدومیت نیز به همراه دارد ، یاد بگیریم، در NA ، آموخته ایم که استفاده از اصول روحانی ، به ما …

در دوران بیماری ادامۀ مطلب »