کتابچه سفید سرگذشت افراد در جستجوی معنا

کتابچه سفید

کتابچه سفید کتابچه سفید این کتابچه انجمن معتادان گمنام را معرفی می کند و برای مردان و زنانی نوشته شده که مثل خود ما از دردبه ظاهر بی درمان اعتیاد در عذاب هستند علاجی برای اعتیاد وجود ندارداما بهبودی از طریق برنامه‌ای با اصول ساده روحانی امکان پذیر است این کتابچه ادعای جامع بودن ندارد فقط شامل …

کتابچه سفید ادامۀ مطلب »