در جستجوی صداقت

در جستجوی صداقت

در جستجوی صداقت در جستجوی صداقت وقتی که پرسیده می شود اصل روحانی موجود در قدم اول چیست، بعضی ها پاسخ می دهند “پذیرش”، عده ای دیگر می گویند “تسلیم” ولی برای من صداقت مهم ترین است. بعد از سال ها غوطه ور بودن در انکار ، اقرار صادقانه به عجز خود در برابر اعتیاد و اعتراف به غیر قابل اداره …

در جستجوی صداقت ادامۀ مطلب »