بیماری خانوادگی ، بهبودی خانوادگی

بیماری خانوادگی ، بهبودی خانوادگی

بیماری خانوادگی ، بهبودی خانوادگی بیماری خانوادگی,بهبودی خانوادگی,در برابر اعتیاد,چرخه اعتیاد فعال,در تلاش بهبود یافتن,زمان اعتیاد فعال پس از ده سال پاکی، با بحرانی در خانواده رو به رو شده بودم. زندگی به روال برنامه معتادان گمنام امکاناتی به من داده بود تا زندگی خوبی برای خودم و فرزندانم مهیا کنم. دلم میخواست فرزندانم سرنوشت شان را …

بیماری خانوادگی ، بهبودی خانوادگی ادامۀ مطلب »