خویشتن پذیری

خویشتن پذیری

خویشتن پذیری خویشتن پذیری مشکل کمبود خویشتن پذیری ، مشکل بسیاری از معتادان در حال بهبودی است. این نقص مرموز را به سختی می توان تشخیص داد و اغلب ناشناخته باقی می ماند. بسیاری از ما اعتقاد داشتیم که مشکلمان فقط مصرف مواد مخدر است و این واقعیت که زندگی مان غیر قابل اداره شده بود را انکار می …

خویشتن پذیری ادامۀ مطلب »