خطاب به تازه وارد

خطاب به تازه وارد

خطاب به تازه وارد خطاب به تازه وارد NA انجمن یا جمعیتی غیرانتفاعی متشکل از زنان و مردانی است که اعتیاد، مشکل اصلی زندگی شان بوده است. ما معتادان در حال بهبودی هستیم که مرتب دور هم جمع می شویم تا به پاک ماندن یکدیگر کمک کنیم. در این انجمن هیچ شهریه یا حق عضویتی دریافت نمی شود. …

خطاب به تازه وارد ادامۀ مطلب »