حکایتی آنچنانی به سبک برزیلی

حکایتی آنچنانی به سبک برزیلی

حکایتی آنچنانی به سبک برزیلی حکایتی آنچنانی به سبک برزیلی معتادان گمنام مرا از باتلاق ناامیدی نجات داد و حیات را به من برگرداند. من در ریودوژانیرو به دنیا آمدم و در شمال برزیل، در خانواده ای پرجمعیت بزرگ شدم. من آدمی عصبی و بسیار اخلاق گرا بود، اما مادرم مهربان بود و واقعا با …

حکایتی آنچنانی به سبک برزیلی ادامۀ مطلب »