معتادی نوجوان و انجمنی نوپا ، با هم رشد می کنند

معتادی نوجوان و انجمنی نوپا ، با هم رشد می کنند

معتادی نوجوان و انجمنی نوپا ، با هم رشد می کنند معتادی نوجوان و انجمنی نوپا,با هم رشد می کنند,یک معتاد سابق,نمادی از تسلیم,حقانیت پیام NA هر معتادی می تواند در NA بهبود یابد… حتى دخترک پانزده ساله ای اهل جزیره ای در جنوب فلوریدا، که آموخت ناگزیر است با سی ساله ها بگردد و قهوه بخورد، …

معتادی نوجوان و انجمنی نوپا ، با هم رشد می کنند ادامۀ مطلب »