یک قدم سه برای من

یک قدم سه برای من

یک قدم سه برای من ، جهشی عظیم برای بهبودی ام من یک قدم سه برای من,مشکل مواد مخدر,چالش دوران بهبودی,جهش عظیم برای بهبودی در ۱۹۵۴ به دنیا آمدم و از روز تولد ، یک خانواده اهل نیویورک سیتی مرا به فرزند خواندگی پذیرفتند. پدر و مادر ناتنی ام آدم های بسیار محترمی بودند. پدرخوانده …

یک قدم سه برای من ادامۀ مطلب »