جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد جلسه را راه بیندازید,دیگران خواهند آمد,گروه فعال NA,زندگی معتادان,نور بهبودی چهل و پنج سالم بود، دو سابقه زندان داشتم، و بابت این خلاف آخر ممکن بود بین دوازده تا شصت سال حکم بگیرم. هنوز مصرف می کردم که به یک درمانگاه سرپایی معتادان رفتم تا همه را خر …

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد ادامۀ مطلب »