جلسات اداری گروه

جلسات اداری گروه

جلسات اداری گروه جلسات اداری گروه جلسات اداری گروه,جلسه بهبودی,وجدان گروه بزرگترین مسئولیت یک گروه رساندن پیام بهبودی NA است. گروههای که برای گفتگو وقت صرف می کنند اغلب بهتر می توانند فضایی را ایجاد کنند که در آن بتوان این پیام را به مشارکت گذاشت. گردهم آمدن در جلسات اداری باعث می شود تا اعضا مشکلات گروه را مورد توجه قرار دهند، …

جلسات اداری گروه ادامۀ مطلب »