جزوه: برای کسانی که تحت درمان هستند

جزوه: برای کسانی که تحت درمان هستند

جزوه: برای کسانی که تحت درمان هستند جزوه: برای کسانی که تحت درمان هستند این جزوه برای آشنایی شما با برنامه بهبودی در معتادان گمنام طراحی شده ، و در آن مشارکت و تجربه معتادانی ارائه می شود که هم اکنون در NA در حال بهبودی هستند . در هنگام درمان ممکن است چیزهایی در مورد بیماری …

جزوه: برای کسانی که تحت درمان هستند ادامۀ مطلب »