ثمره خدمت در NA

ثمره خدمت در NA

ثمره خدمت در NA ثمره خدمت در NA,تاریکی و نفرت اعتیاد,آزادی از اعتیاد,بخش ترک اعتیاد زیبایی های زندگی و گذران صحیح ، روز و شب ، بواسطه چند سال مصرف مواد مخدر از من گرفته شده بود و فقط تاریکی و نفرت اعتیاد و انزوا را به من به ارمغان آورده بود. بین دوستان مصرف کننده ام …

ثمره خدمت در NA ادامۀ مطلب »