روابط عمومی NA (فصل دوازده)

روابط عمومی NA (فصل دوازده)

روابط عمومی NA (فصل دوازده) روابط عمومی NA (فصل دوازده) توسعه انجمن این فصل از کتاب، که راجع به توسعه انجمن به گسترده ترین شکل سخن خواهد گفت،  به منظور فراهم نمودن خدمات   پشتیبانی برای اعضاء انجمن، گروه ها، هئیت های خدماتی، و یا کل جمعیت معتادان گمنام، تهیه شده است. هدف از هرگونه تلاش …

روابط عمومی NA (فصل دوازده) ادامۀ مطلب »