خدمت قوی ات میکند

خدمت قوی ات میکند

خدمت قوی ات میکند خدمت قوی ات میکند,توانایی درک یک معتاد,مسئول پذیرایی معتادان گمنام,معتاد دست و پا چلفتی داستان زندگی من یکی از آنهایی است که فقط چیزی شبیه رویاست. زمانی که برای اولین بار وارد برنامه بهبودی شدم، توانایی درک هیچ کس را نداشتم، همه چیز فقط پیرامون خودم بود، فقط من و من. علاوه بر …

خدمت قوی ات میکند ادامۀ مطلب »